Bild på ögonundersökning med Tonometer

Högt ögontryck

 

Ditt öga kan beskrivas som ett handfat där avloppet alltid är öppet och kranen alltid är på. Detta får kammarvattnet i ögat att ständigt cirkulera genom den främre kammaren och flöda genom linsen och iris för att ge näring till hornhinnan och linsen. Efter det kommer kammarvattnet att flöda ut genom ögats "avlopp", som kallas det trabekulära närverket. Om detta "avlopp" blir igensatt kan inte kammarvattnet lämna ögat i samma takt som det fylls på, vilket resulterar i att ett tryck byggs upp i ögat.

 

När väl trycket har börjat att byggas upp i ögat kommer det först att påverka ögats svagaste punkt, vilket är platsen i skeleran där synnerven lämnar ögat. Synnerven är en del av kroppens centrala nervsystem och den för information från ögat till hjärnan. När trycket i ögat ökar blir synnerven skadad och celler i nerven påbörjar en långsam process av celldöd. Döden av dessa celler och degenereringen av nervtrådarna i synnerven kan leda till permanent synnedsättning.


Om ni vill läsa mer om högt ögontryck och glaukoma, besök: www.glaucomafoundation.org

BioResonator Good Eye

Tvistevägen 47 , Box 7952
907 19 Umeå SWEDEN
Fredrik Jonsson
VD
070 653 63 29
E-post
Mikeal Lindblad
Sales manager
0730 58 46 20
E-post