Helhets bild undersökning med Tonometer

Undersökningen

 

Det vanligaste sättet att undersöka en patient med misstänkt glaukom är genom att mäta ögats tryck med hjälp av en tonometer. 

 

Undersökningen börjar vanligtvis med att en läkare lägger bedövande ögondroppar i patientens öga. Patienten får därefter sätta sig vid ett biomikroskop om tonometern är monterad vid en sådan, annars finns det numera mobila alternativ där patienten kan sitta eller ligga ner där det passar patienten. När väl patienten har satt eller lagt sig till rätta kommer läkaren börja mätningen, vilket sker genom att läkaren för fram tonometern så den väldigt lätt nuddar vid ögats hornhinna, när tonometern gör detta mäter den ögats intraokulära tryck. Det är allt som behövs för att mäta ögats tryck och undersökningen går snabbt, är enkel att utföra och självklart är den även smärtfri för patienten. 

BioResonator Good Eye

Tvistevägen 47 , Box 7952
907 19 Umeå SWEDEN
Fredrik Jonsson
VD
070 653 63 29
E-post
Mikeal Lindblad
Sales manager
0730 58 46 20
E-post