Gruppfoto på anställda

Om BioResonator Good Eye

 

BioResonator Good Eye's mål är att göra livet enklare för alla patienter och användare som utför ögontrycksmätningar för att antingen upptäcka eller övervaka glaukom. Företagets mål uppnås genom att erbjuda en enkel, säker och högkvalitativ tonometer för ögontrycksmätning (IOP). Genom vår patenterade produkt med unik världsledande teknologi kommer BioResonator Good Eye erbjuda sjukvårdsinrättningar möjligheten att diagnostisera och behandla patienter med glaukom.

BioResonator Good Eye

Tvistevägen 47 , Box 7952
907 19 Umeå SWEDEN
Fredrik Jonsson
VD
070 653 63 29
E-post
Mikeal Lindblad
Sales manager
0730 58 46 20
E-post