Handhållen Tonometer

Tonometer ART Handhållet - Finns nu att köpa

 

BioResonator ART Handheld, ART handhållen, gör det möjligt att använda ART Servo både som en handhållen tonometer men även som en stationär enhet monterad på biomikroskopet eller spaltlampa. Det är snabbt och enkelt att byta mellan dessa två lägen. ART är den enda tonometer på marknaden som har denna flexibilitet.


ART handhållen tonometer erbjuder samma höga precision handhållet som man tidigare bara kunde uppnå med stationära alternativ.


ART är även den enda tonometern på marknaden som klarar av att mäta ögontryck i 0 till 90 grader, vilket innebär att patienten kan antingen sitta, ligga ner eller vara i ett halvsittande läge. ART mäter IOP oberoende av position. Detta gör ART till en väldigt användbar och flexibel kontakttonometer som kan möta alla patienters krav, oberoende om de inte kan sitta upp eller ens ta sig till den plats där ögontryck vanligtvis mäts.


ART är svenskutvecklad och svensktillverkad premiumprodukt som riktar sig till oftalmologer, distriktsläkare, sjuksköterskor. Användare inom specialistögonsjukvård, primärvård, akutsjukvård och övrig sjukvård. Enkelhet i kombination med avancerad resonansteknik ger förutsättningar till högkvalitativ tonometri, vilket därmed ger bättre förutsättningar för korrekt diagnos av Glaukom, grön starr.

 

 

Förderlar med Handhållen ART

  • Kan mäta i alla vinklar, 0-90 grader, oberoende av position på patienten
  • Flexibilitet och mobilitet, stationär eller handhållen ögontrycksmätning
  • Oberoende av användaren, operatören
  • Lätt att använda, användarvänlig
  • Påverkas mindre av hornhinnans egenskaper, t.ex hornhinnans tjocklek eller laseropererade ögon.

Vi har sett ett stort marknadsintresse kring vår nya ART handhållet, ta tillfället i akt och kontakta oss så får du veta mer om hur du kan få möjlighet att pröva och köpa vår nya ögontrycksmätare, applanationstonometer.

 

 

Produktbilder

Klicka för att förstora bilderna

 

ART handhållet, monterad vid biomikroskop

ART handhållet med R-mount

ART handhållet med F-mount

ART handhållet

Produktblad

 Ladda ner produktblad för Tonometer ART

 

Du kommer nu även ha möjligheten att få din ART Handhållet i en av dessa högkvalitativa väskorna som är vattentäta och har livstidsgaranti!

BioResonator Good Eye

Tvistevägen 47 , Box 7952
907 19 Umeå SWEDEN
Fredrik Jonsson
VD
070 653 63 29
E-post
Mikeal Lindblad
Sales manager
0730 58 46 20
E-post