FAQ

 

 • Är IOP mätningar med art lätta att utföra?
 • Ja, enligt de kommentarer vi fått från de som använder ART i sin dagliga verksamhet så är den väldigt lätt att använda och det behövs endast en kort introduktion för att kunna utföra högkvalitativa ögontrycksmätningar. ART Servo: Placera sensorn 4-10 mm från ögats mittpunkt och tryck sedan på mätknappen så kommer ART Servo att utföra en mätning och ett resultat kommer visas på skärmen. ART manuel använder sig av exakt samma teknologi där skillnaden är att användaren måste själv föra tonometern mot patientens öga.
 • Vilka unika egenskaper har ART?
 • ART är den enda tonometern på marknaden som kan mäta i alla vinklar, detta innebär att patienten kan sitta i den vinkel som passar denne bäst. ART är den enda tonometern som kan användas både stationärt och handhållet. ART kombinerar högkvalitativa ögontrycksmätningar med användarvänlighet. Med ART får användaren ett resultat som är oberoende av dennes vana att utföra ögontrycksmätningar.
 • Vilka unika tekniska egenskaper har ART?
 • ART använder en unik och patenterad resonansteknik som utvecklats vid Norrlands Universitetssjukhus i samarbete med BioResonator Good Eye. Produkten och dess teknologi är validerad i en mängd olika vetenskapliga studier, om du vill veta mer om dessa vänligen besök vår referens-sida.
 • Är ögontrycksmätning med ART smättfritt?
 • Ja, doktorn eller sköterskan lägger bedövningsdroppar i ditt öga vilket gör att du inte kommer känna någonting under ögontrycksmätningen. Bedövningen håller i ett par minuter.
 • Varför ska det göras 3-6 mätningar?
 • För att säkerställa och validera de högkvalitativa mätningsdata som ART ger behövs minst tre mätningar. Om det skulle ske någon avvikelse under de första tre mätningarna kommer ART att föreslå att mer mätningar ska utföras. Om det uppkommer någon avvikelse från de första tre mätningarna kommer ART att föreslå att du utför fler mätningar, detta för att säkerställa att resultatet är riktigt. Alla resultat presenteras på skärmen som Q1, Q2 eller Q3. Q1 innebär att mätningen var perfekt, Q2 innebär att mätningen var ok och Q3 innebär att du bör göra om mätningarna. Detta kvalitetsindex är där för att säkerställa att resultaten som ART ger är tillförlitliga. Då vår enhet är väldigt lätt att använda kommer de flesta mätningarna att visa Q1 efter tre mätningar.
 • Kommer hornhinnans tjocklek eller form att påverka resultatet?
 • Jämfört med de flesta andra tonometrar på marknaden påverkas ART mindre av hornhinnans egenskaper. Detta gör ART till det självklara valet vid ögontrycksmätningar efter exempelvis ögonoperationer eller liknande.
 • Service och underhåll?
 • För att säkerställa att alla våra ART ger användaren och patienten högvalitativa resultat ska ART kalibreras minst en gång per år.

 

BioResonator Good Eye

Tvistevägen 47 , Box 7952
907 19 Umeå SWEDEN
Fredrik Jonsson
VD
070 653 63 29
E-post
Mikeal Lindblad
Sales manager
0730 58 46 20
E-post